Резултат от търсене на 'правна литература' (1031)

  постъпила
asc-symbol
desc-symbol
  Заглавие
asc-symbol
desc-symbol
автор
asc-symbol
desc-symbol
издателство
asc-symbol
desc-symbol
стр.
asc-symbol
desc-symbol
дни
asc-symbol
desc-symbol
завършена
asc-symbol
desc-symbol
661 2005-05-20 not available Данъчен процесуален кодекс колектив СИБИ 324 19 2005-06-07
662 2005-05-19 not available Закон за митниците колектив СИБИ 184 20 2005-06-07
663 2005-05-17 корица - Кодекс на международното частно право Кодекс на международното частно право колектив СИБИ 160 2 2005-05-18
664 2005-05-12 корица - Публично предлагане на ценни книжа Публично предлагане на ценни книжа колектив СИБИ 348 7 2005-05-18
665 2005-05-10 not available Закон за регистър БУЛСТАТ колектив СИБИ 40 3 2005-05-12
666 2005-04-12 not available Избори 2005 колектив СИБИ 128 7 2005-04-18
667 2005-04-12 корица - Данъчни закони 2005 Данъчни закони 2005 колектив СИБИ 736 7 2005-04-18
668 2005-04-01 корица - Закони за собствеността Закони за собствеността колектив СИБИ 384 6 2005-04-06
669 2005-04-01 not available Правозащитни институции Снежана Начева СИБИ 300 6 2005-04-06
670 2005-04-01 not available Наредба за пенсиите и осигурителния стаж колектив СИБИ 80 6 2005-04-06
671 2005-04-01 корица - Данъчен процесуален кодекс Данъчен процесуален кодекс колектив СИБИ 304 5 2005-04-05
672 2005-03-26 not available Закон за държавната собственост колектив СИБИ 56 12 2005-04-06
673 2005-03-26 not available Закон за водите колектив СИБИ 200 12 2005-04-06
674 2005-02-25 корица - Устройство на територията (подзаконови нормативни актове — част I) Устройство на територията (подзаконови нормативни актове — част I) колектив СИБИ 136 5 2005-03-01
675 2005-02-25 корица - Закон за паметниците на културата и музеите Закон за паметниците на културата и музеите колектив СИБИ 136 5 2005-03-01
676 2005-02-18 not available Закон за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност колектив СИБИ 44 12 2005-03-01
677 2005-02-18 not available Конституция на Република България колектив СИБИ 48 12 2005-03-01
678 2005-02-11 not available Туризъм колектив СИБИ 240 7 2005-02-17
679 2005-02-03 not available Опазване на обществения ред — част I колектив СИБИ 232 7 2005-02-09
680 2005-01-31 not available Частна охранителна дейност колектив СИБИ 172 5 2005-02-04
681 2005-01-29 not available Местно самоуправление и местна администрация колектив СИБИ 224 4 2005-02-01
682 2005-01-15 корица - Социално подпомагане Социално подпомагане колектив СИБИ 160 4 2005-01-18
683 2005-01-07 not available Интеграция на хората с увреждания колектив СИБИ 152 4 2005-01-10
684 2004-12-10 not available Закон за здравното осигуряване колектив СИБИ 152 18 2004-12-27
685 2004-11-26 корица - Данъци 2005 Данъци 2005 колектив СИБИ 576 32 2004-12-27
686 2004-11-24 not available Съдебна администрация колектив СИБИ 152 6 2004-11-29
687 2004-11-18 корица - Закон за изпълнение на наказанията Закон за изпълнение на наказанията колектив СИБИ 108 6 2004-11-23
688 2004-11-13 корица - Наказателен кодекс Наказателен кодекс колектив СИБИ 328 11 2004-11-23
689 2004-11-05 корица - Закон за задълженията и договорите Закон за задълженията и договорите колектив СИБИ 322 14 2004-11-18
690 2004-10-29 not available Закон за отбраната и въоръжените сили на Република България колектив СИБИ 164 9 2004-11-06
<<   1-30 | 31-60 | 61-90 | 91-120 | 121-150 | 151-180 | 181-210 | 211-240 | 241-270 | 271-300 | 301-330 | 331-360 | 361-390 | 391-420 | 421-450 | 451-480 | 481-510 | 511-540 | 541-570 | 571-600 | 601-630 | 631-660 | 661-690 | 691-720 | 721-750 | 751-780 | 781-810 | 811-840 | 841-870 | 871-900 | 901-930 | 931-960 | 961-990 | 991-1020 | 1021-1031 |   >>