Списък изработени книги (общо: 2036)

  постъпила
asc-symbol
desc-symbol
  Заглавие
asc-symbol
desc-symbol
автор
asc-symbol
desc-symbol
издателство
asc-symbol
desc-symbol
стр.
asc-symbol
desc-symbol
дни
asc-symbol
desc-symbol
завършена
asc-symbol
desc-symbol
1 2024-03-21 not available Кодекс на труда колектив СИБИ 416 9 2024-03-29
2 2024-03-13 корица - НА МИНУС ИЛИ НА ПЛЮС НА МИНУС ИЛИ НА ПЛЮС Дан Съливан, Бенджамин Харди Грант Кардон 200 8 2024-03-20
3 2024-03-13 not available Закон за движението по пътищата колектив СИБИ 368 3 2024-03-15
4 2024-03-05 корица - 100 Bulgarian folk tales 100 Bulgarian folk tales Diana Nikolova Via Lettera 344 4 2024-03-08
5 2024-03-05 not available Закон за Министерството на вътрешните работи колектив СИБИ 248 3 2024-03-07
6 2024-01-31 корица - 100 Bulgarian folk tales 100 Bulgarian folk tales Diana Nikolova Via Lettera 344 30 2024-02-29
7 2024-02-26 not available Държавна администрация и държавна служба колектив СИБИ 168 3 2024-02-28
8 2024-01-31 корица - Навиците на щастливия мозък Навиците на щастливия мозък Лорета Грациано Брюнинг Грант Кардон 240 22 2024-02-21
9 2024-02-02 корица - Данъци 2024 Данъци 2024 колектив СИБИ 1280 11 2024-02-12
10 2024-01-19 корица - Кодекс за социално осигуряване Кодекс за социално осигуряване колектив СИБИ 584 6 2024-01-24
11 2024-01-10 корица - Семеен кодекс Семеен кодекс колектив СИБИ 360 6 2024-01-15
12 2024-01-05 корица - Закони за собствеността Закони за собствеността колектив СИБИ 376 6 2024-01-10
13 2024-01-02 корица - Конституция на Република България Конституция на Република България колектив СИБИ 64 3 2024-01-04
14 2023-12-19 корица - Закон за кадастъра и имотния регистър Закон за кадастъра и имотния регистър колектив СИБИ 136 17 2024-01-04
15 2023-12-06 корица - Боговете и древните българи Боговете и древните българи Владимир Цонев АРКАИМ 192 17 2023-12-22
16 2023-09-09 корица - DIVINATIO - 51 DIVINATIO - 51 колектив MSHS 212 98 2023-12-15
17 2023-11-19 корица - Социологически проблеми 2023/2 Социологически проблеми 2023/2 колектив ИФС-БАН 348 26 2023-12-14
18 2023-12-11 корица - Интелектуална собственост — част I  Интелектуална собственост — част I  колектив СИБИ 320 4 2023-12-14
19 2023-11-09 корица - В очакване на Путин - Статии и анализи В очакване на Путин - Статии и анализи Асен Игнатов Институт за изследване на близкото минало 380 35 2023-12-13
20 2023-11-22 корица - Семки от живота Семки от живота Румен Златев САМИЗДАТ 224 22 2023-12-13
21 2023-11-16 корица - Паднал ангел Паднал ангел Петра Камлахова Грант Кардон 440 24 2023-12-09
22 2023-11-25 корица - Българският театър 1945–1989 (Сборник студии) Българският театър 1945–1989 (Сборник студии) колектив Фондация „Хомо Луденс“ 248 12 2023-12-06
23 2023-12-01 корица - Наказателно-процесуален кодекс Наказателно-процесуален кодекс колектив СИБИ 600 5 2023-12-05
24 2023-11-07 корица - Световно наследство на ЮНЕСКО в Корея Световно наследство на ЮНЕСКО в Корея колектив Посолство на република Корея в България 52 29 2023-12-05
25 2023-11-24 корица - Съдебна администрация Съдебна администрация колектив СИБИ 224 7 2023-11-30
26 2023-11-27 корица - Alice on a Friday Night Alice on a Friday Night Dessi Nikko САМИЗДАТ 256 3 2023-11-29
27 2023-08-07 корица - Изгубената мисъл Изгубената мисъл Виктория Данова Спасов Брадърс 44 108 2023-11-22
28 2023-11-13 корица - Защита на класифицираната информация Защита на класифицираната информация колектив СИБИ 336 4 2023-11-16
29 2023-11-09 корица - Противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество Противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество колектив СИБИ 192 5 2023-11-13
30 2023-11-01 корица - Кодекс на труда Кодекс на труда колектив СИБИ 416 8 2023-11-08
1-30 | 31-60 | 61-90 | 91-120 | 121-150 | 151-180 | 181-210 | 211-240 | 241-270 | 271-300 | 301-330 | 331-360 | 361-390 | 391-420 | 421-450 | 451-480 | 481-510 | 511-540 | 541-570 | 571-600 | 601-630 | 631-660 | 661-690 | 691-720 | 721-750 | 751-780 | 781-810 | 811-840 | 841-870 | 871-900 | 901-930 | 931-960 | 961-990 | 991-1020 | 1021-1050 | 1051-1080 | 1081-1110 | 1111-1140 | 1141-1170 | 1171-1200 | 1201-1230 | 1231-1260 | 1261-1290 | 1291-1320 | 1321-1350 | 1351-1380 | 1381-1410 | 1411-1440 | 1441-1470 | 1471-1500 | 1501-1530 | 1531-1560 | 1561-1590 | 1591-1620 | 1621-1650 | 1651-1680 | 1681-1710 | 1711-1740 | 1741-1770 | 1771-1800 | 1801-1830 | 1831-1860 | 1861-1890 | 1891-1920 | 1921-1950 | 1951-1980 | 1981-2010 | 2011-2036 |   >>