Списък изработени книги (общо: 2062)

  постъпила
asc-symbol
desc-symbol
  Заглавие
asc-symbol
desc-symbol
автор
asc-symbol
desc-symbol
издателство
asc-symbol
desc-symbol
стр.
asc-symbol
desc-symbol
дни
asc-symbol
desc-symbol
завършена
asc-symbol
desc-symbol
1 2024-06-04 корица - Песни от учителя Песни от учителя колектив САМИЗДАТ 212 31 2024-07-04
2 2024-06-25 корица - Психология  на емоциите - теории, класици Психология на емоциите - теории, класици колектив Здраве и щастие 184 7 2024-07-01
3 2024-05-26 корица - Психология на вниманието Психология на вниманието Теодюл Рибо Здраве и щастие 112 37 2024-07-01
4 2024-06-30 корица - Лечебно гладуване при вътрешни болести Лечебно гладуване при вътрешни болести колектив Здраве и щастие 48 2 2024-07-01
5 2024-06-26 not available Закон за устройство на територията колектив СИБИ 472 2 2024-06-27
6 2024-06-08 корица - Психология на емоциите Психология на емоциите Карол Изард Здраве и щастие 608 17 2024-06-24
7 2024-06-13 корица - Пари и де/стабилизация в България 1948/­1989 Пари и де/стабилизация в България 1948/­1989 Румен Аврамов Институт за изследване на близкото минало 340 12 2024-06-24
8 2024-06-05 корица - Данъчно-осигурителен процесуален кодекс Данъчно-осигурителен процесуален кодекс колектив СИБИ 488 8 2024-06-12
9 2024-06-06 корица - Pharmaceutical Latin Pharmaceutical Latin Petya Stoyanova, Iren Kristeva САМИЗДАТ 272 6 2024-06-11
10 2024-06-05 корица - Социологически проблеми 2024/1 Социологически проблеми 2024/1 колектив ИФС-БАН 360 3 2024-06-07
11 2024-04-26 корица - Философско-социологическото дружество (1932–1947). Протоколи, доклади, публикации Философско-социологическото дружество (1932–1947). Протоколи, доклади, публикации колектив Нов Български Университет 436 40 2024-06-04
12 2024-05-29 корица - Гражданска регистрация на лицата Гражданска регистрация на лицата колектив СИБИ 336 6 2024-06-03
13 2024-05-22 not available Критика и Хуманизъм - кн. 60, бр. 1/2024 колектив Фондация за хуманитарни и социални изследвания 332 13 2024-06-03
14 2024-05-10 корица - Дентална медицина 1/2023 Дентална медицина 1/2023 колектив Българско научно стоматологично дружество 84 22 2024-05-31
15 2024-05-22 корица - Земеделски земи Земеделски земи колектив СИБИ 352 8 2024-05-29
16 2024-05-09 корица - ЖЕНСКАТА БИБЛИЯ - Наръчник за успешни взаимоотношения – Книга III ЖЕНСКАТА БИБЛИЯ - Наръчник за успешни взаимоотношения – Книга III Христина Димитрова САМИЗДАТ 4321 21 2024-05-29
17 2024-05-16 корица - Годишник на Департамента за езиково обучение –ИЧС при Софийския университет „св. Климент Охридски“ - Том 23 Годишник на Департамента за езиково обучение –ИЧС при Софийския университет „св. Климент Охридски“ - Том 23 колектив Департамент по езиково обучение - ИЧС 328 7 2024-05-22
18 2024-05-17 корица - Семеен кодекс Семеен кодекс колектив СИБИ 360 5 2024-05-21
19 2024-05-15 корица - Наказателен кодекс Наказателен кодекс колектив СИБИ 328 3 2024-05-17
20 2024-05-02 корица - Граждански процесуален кодекс Граждански процесуален кодекс колектив СИБИ 472 14 2024-05-15
21 2024-05-02 корица - Наказателно-процесуален кодекс Наказателно-процесуален кодекс колектив СИБИ 608 13 2024-05-14
22 2024-05-02 корица - Неприкосновеното Неприкосновеното Йорданка Хаджийска САМИЗДАТ 112 8 2024-05-09
23 2024-04-21 корица - Изстрадана нежност Изстрадана нежност Йорданка Хаджийска САМИЗДАТ 68 18 2024-05-08
24 2024-05-02 корица - Ще има война и матрицата ще падне Ще има война и матрицата ще падне Ангел Ангелов Некст Бест 156 5 2024-05-06
25 2024-04-21 корица - Преорани слогове. Колективизация и социална промяна в Българския северозапад (40-те ­ 50-те години на ХХ век) Преорани слогове. Колективизация и социална промяна в Българския северозапад (40-те ­ 50-те години на ХХ век) Михаил Груев Институт за изследване на близкото минало 364 7 2024-04-27
26 2024-04-11 корица - Геноцид на човечеството Геноцид на човечеството Руген СИНИГЕР1 44 12 2024-04-22
27 2024-03-21 корица - Кодекс на труда Кодекс на труда колектив СИБИ 416 9 2024-03-29
28 2024-03-13 корица - НА МИНУС ИЛИ НА ПЛЮС НА МИНУС ИЛИ НА ПЛЮС Дан Съливан, Бенджамин Харди Грант Кардон 200 8 2024-03-20
29 2024-03-13 корица - Закон за движението по пътищата Закон за движението по пътищата колектив СИБИ 368 3 2024-03-15
30 2024-03-05 корица - 100 Bulgarian folk tales 100 Bulgarian folk tales Diana Nikolova Via Lettera 344 4 2024-03-08
1-30 | 31-60 | 61-90 | 91-120 | 121-150 | 151-180 | 181-210 | 211-240 | 241-270 | 271-300 | 301-330 | 331-360 | 361-390 | 391-420 | 421-450 | 451-480 | 481-510 | 511-540 | 541-570 | 571-600 | 601-630 | 631-660 | 661-690 | 691-720 | 721-750 | 751-780 | 781-810 | 811-840 | 841-870 | 871-900 | 901-930 | 931-960 | 961-990 | 991-1020 | 1021-1050 | 1051-1080 | 1081-1110 | 1111-1140 | 1141-1170 | 1171-1200 | 1201-1230 | 1231-1260 | 1261-1290 | 1291-1320 | 1321-1350 | 1351-1380 | 1381-1410 | 1411-1440 | 1441-1470 | 1471-1500 | 1501-1530 | 1531-1560 | 1561-1590 | 1591-1620 | 1621-1650 | 1651-1680 | 1681-1710 | 1711-1740 | 1741-1770 | 1771-1800 | 1801-1830 | 1831-1860 | 1861-1890 | 1891-1920 | 1921-1950 | 1951-1980 | 1981-2010 | 2011-2040 | 2041-2062 |   >>