Резултат от търсене на 'правна литература' (1064)

  постъпила
asc-symbol
desc-symbol
  Заглавие
asc-symbol
desc-symbol
автор
asc-symbol
desc-symbol
издателство
asc-symbol
desc-symbol
стр.
asc-symbol
desc-symbol
дни
asc-symbol
desc-symbol
завършена
asc-symbol
desc-symbol
181 2016-12-27 корица - Наказателно-процесуален кодекс Наказателно-процесуален кодекс колектив СИБИ 464 1 2016-12-27
182 2016-12-21 корица - Закон за здравното осигуряване Закон за здравното осигуряване колектив СИБИ 176 36 2017-01-25
183 2016-12-21 корица - Закон за счетоводството Закон за счетоводството колектив СИБИ 136 36 2017-01-25
184 2016-12-06 not available Изпълнение на наказанията колектив СИБИ 280 2 2016-12-07
185 2016-11-24 корица - Данъци 2017 Данъци 2017 колектив СИБИ 936 23 2016-12-16
186 2016-11-18 корица - Административен процес Административен процес колектив СИБИ 288 5 2016-11-22
187 2016-10-19 корица - Интелектуална собственост — част I  Интелектуална собственост — част I  колектив СИБИ 260 2 2016-10-20
188 2016-10-19 корица - Интелектуална собственост — част II Интелектуална собственост — част II колектив СИБИ 256 7 2016-10-25
189 2016-10-10 корица - Защита на класифицираната информация Защита на класифицираната информация колектив СИБИ 292 5 2016-10-14
190 2016-10-10 корица - Закон за Министерството на вътрешните работи Закон за Министерството на вътрешните работи колектив СИБИ 256 5 2016-10-14
191 2016-09-28 корица - Организации с нестопанска цел Организации с нестопанска цел колектив СИБИ 104 6 2016-10-03
192 2016-09-28 корица - Международно частно право — част I Международно частно право — част I колектив СИБИ 584 11 2016-10-08
193 2016-09-09 корица - Защита на класифицираната информация Защита на класифицираната информация колектив СИБИ 288 6 2016-09-14
194 2016-09-09 корица - Международно частно право — част II Международно частно право — част II колектив СИБИ 504 21 2016-09-29
195 2016-09-09 корица - Международно частно право — част III Международно частно право — част III колектив СИБИ 252 8 2016-09-16
196 2016-09-08 корица - Устройство на територията (подзаконови нормативни актове — част II) Устройство на територията (подзаконови нормативни актове — част II) колектив СИБИ 200 5 2016-09-12
197 2016-08-30 корица - Банкови закони Банкови закони колектив СИБИ 776 10 2016-09-08
198 2016-08-09 корица - Закон за съдебната власт Закон за съдебната власт колектив СИБИ 344 4 2016-08-12
199 2016-07-22 корица - Държавна администрация и държавна служба Държавна администрация и държавна служба колектив СИБИ 152 5 2016-07-26
200 2016-07-13 корица - Правилник за организация на дейността  на Висшия съдебен съвет и неговата администрация Правилник за организация на дейността на Висшия съдебен съвет и неговата администрация колектив СИБИ 56 3 2016-07-15
201 2016-07-08 корица - Закон за кадастъра и имотния регистър Закон за кадастъра и имотния регистър колектив СИБИ 120 15 2016-07-22
202 2016-06-24 корица - Публични финанси Публични финанси колектив СИБИ 256 12 2016-07-05
203 2016-06-16 корица - Наказателно-процесуален кодекс Наказателно-процесуален кодекс колектив СИБИ 360 5 2016-06-20
204 2016-04-21 корица - Закон за нормативните актове Закон за нормативните актове колектив СИБИ 136 8 2016-04-28
205 2016-04-13 корица - Обществени поръчки Обществени поръчки колектив СИБИ 432 2 2016-04-14
206 2016-04-12 корица - Закон за устройство на територията Закон за устройство на територията колектив СИБИ 388 3 2016-04-14
207 2016-04-11 корица - Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража колектив СИБИ 136 12 2016-04-22
208 2016-04-08 корица - Правилник за прилагане на Закона за обществените поръчки Правилник за прилагане на Закона за обществените поръчки колектив СИБИ 80 5 2016-04-12
209 2016-04-03 корица - Закон за съдебната власт Закон за съдебната власт колектив СИБИ 216 6 2016-04-08
210 2016-03-22 корица - Етажна собственост Етажна собственост колектив СИБИ 152 11 2016-04-01
<<   1-30 | 31-60 | 61-90 | 91-120 | 121-150 | 151-180 | 181-210 | 211-240 | 241-270 | 271-300 | 301-330 | 331-360 | 361-390 | 391-420 | 421-450 | 451-480 | 481-510 | 511-540 | 541-570 | 571-600 | 601-630 | 631-660 | 661-690 | 691-720 | 721-750 | 751-780 | 781-810 | 811-840 | 841-870 | 871-900 | 901-930 | 931-960 | 961-990 | 991-1020 | 1021-1050 | 1051-1064 |   >>