Списък изработени книги (общо: 2036)

  постъпила
asc-symbol
desc-symbol
  Заглавие
asc-symbol
desc-symbol
автор
asc-symbol
desc-symbol
издателство
asc-symbol
desc-symbol
стр.
asc-symbol
desc-symbol
дни
asc-symbol
desc-symbol
завършена
asc-symbol
desc-symbol
1411 2005-04-01 not available Правозащитни институции Снежана Начева СИБИ 300 6 2005-04-06
1412 2005-04-01 not available Наредба за пенсиите и осигурителния стаж колектив СИБИ 80 6 2005-04-06
1413 2005-03-26 not available Закон за държавната собственост колектив СИБИ 56 12 2005-04-06
1414 2005-03-26 not available Закон за водите колектив СИБИ 200 12 2005-04-06
1415 2005-04-01 корица - Данъчен процесуален кодекс Данъчен процесуален кодекс колектив СИБИ 304 5 2005-04-05
1416 2005-02-25 корица - Устройство на територията (подзаконови нормативни актове — част I) Устройство на територията (подзаконови нормативни актове — част I) колектив СИБИ 136 5 2005-03-01
1417 2005-02-25 корица - Закон за паметниците на културата и музеите Закон за паметниците на културата и музеите колектив СИБИ 136 5 2005-03-01
1418 2005-02-18 not available Закон за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност колектив СИБИ 44 12 2005-03-01
1419 2005-02-18 not available Конституция на Република България колектив СИБИ 48 12 2005-03-01
1420 2005-02-11 not available Туризъм колектив СИБИ 240 7 2005-02-17
1421 2005-02-03 not available Опазване на обществения ред — част I колектив СИБИ 232 7 2005-02-09
1422 2005-01-07 корица - Биоразнообразието на Национален парк Пирин Биоразнообразието на Национален парк Пирин Васил Попов, Добромира Димова, Христо Делчев Българска фондация Биоразнообразие 96 32 2005-02-07
1423 2005-01-31 not available Частна охранителна дейност колектив СИБИ 172 5 2005-02-04
1424 2005-01-29 not available Местно самоуправление и местна администрация колектив СИБИ 224 4 2005-02-01
1425 2005-01-18 корица - Текстове в движение: проблеми на превода и адаптацията Текстове в движение: проблеми на превода и адаптацията Искра Николова Проф. Петко Венедиков 192 11 2005-01-28
1426 2004-11-29 корица - Хиперсензитивни пневмонити Хиперсензитивни пневмонити Стоян Иванов Прима прес 200 57 2005-01-24
1427 2005-01-15 корица - Социално подпомагане Социално подпомагане колектив СИБИ 160 4 2005-01-18
1428 2005-01-07 not available Интеграция на хората с увреждания колектив СИБИ 152 4 2005-01-10
1429 2004-12-10 not available Закон за здравното осигуряване колектив СИБИ 152 18 2004-12-27
1430 2004-11-26 корица - Данъци 2005 Данъци 2005 колектив СИБИ 576 32 2004-12-27
1431 2004-10-15 корица - Цивилизацията на богомилите Цивилизацията на богомилите Йоло Денев Йоло Денев - ТАНГРА 136 73 2004-12-26
1432 2004-12-02 корица - Демократически преглед 52/2004 Демократически преглед 52/2004 колектив Дружество Гражданин 218 7 2004-12-08
1433 2004-11-11 корица - Национален парк Пирин - План за управление 2004–2014 г. Национален парк Пирин - План за управление 2004–2014 г. колектив Българска фондация Биоразнообразие 120 21 2004-12-01
1434 2004-11-24 not available Съдебна администрация колектив СИБИ 152 6 2004-11-29
1435 2004-11-18 корица - Закон за изпълнение на наказанията Закон за изпълнение на наказанията колектив СИБИ 108 6 2004-11-23
1436 2004-11-13 корица - Наказателен кодекс Наказателен кодекс колектив СИБИ 328 11 2004-11-23
1437 2004-10-18 корица - Гражданска регистрация на лицата Гражданска регистрация на лицата колектив СИБИ 230 36 2004-11-22
1438 2004-11-05 корица - Закон за задълженията и договорите Закон за задълженията и договорите колектив СИБИ 322 14 2004-11-18
1439 2004-10-25 not available Закон за счетоводството колектив СИБИ 64 19 2004-11-12
1440 2004-10-18 not available Застрахователни закони колектив СИБИ 210 26 2004-11-12
<<   1-30 | 31-60 | 61-90 | 91-120 | 121-150 | 151-180 | 181-210 | 211-240 | 241-270 | 271-300 | 301-330 | 331-360 | 361-390 | 391-420 | 421-450 | 451-480 | 481-510 | 511-540 | 541-570 | 571-600 | 601-630 | 631-660 | 661-690 | 691-720 | 721-750 | 751-780 | 781-810 | 811-840 | 841-870 | 871-900 | 901-930 | 931-960 | 961-990 | 991-1020 | 1021-1050 | 1051-1080 | 1081-1110 | 1111-1140 | 1141-1170 | 1171-1200 | 1201-1230 | 1231-1260 | 1261-1290 | 1291-1320 | 1321-1350 | 1351-1380 | 1381-1410 | 1411-1440 | 1441-1470 | 1471-1500 | 1501-1530 | 1531-1560 | 1561-1590 | 1591-1620 | 1621-1650 | 1651-1680 | 1681-1710 | 1711-1740 | 1741-1770 | 1771-1800 | 1801-1830 | 1831-1860 | 1861-1890 | 1891-1920 | 1921-1950 | 1951-1980 | 1981-2010 | 2011-2036 |   >>