Списък книги (1925)

  постъпила
asc-symbol
desc-symbol
  Заглавие
asc-symbol
desc-symbol
автор
asc-symbol
desc-symbol
издателство
asc-symbol
desc-symbol
стр.
asc-symbol
desc-symbol
дни
asc-symbol
desc-symbol
завършена
asc-symbol
desc-symbol
1351 2004-04-23 корица - Project - Urbanization and Social Development of Areas with Disadvantaged Minority Populations Project - Urbanization and Social Development of Areas with Disadvantaged Minority Populations колектив UNDP 12 8 2004-04-30
1352 2004-04-16 not available Предварително разследване (подзаконови нормативни актове) колектив СИБИ 236 4 2004-04-19
1353 2004-04-08 not available Обществени поръчки колектив СИБИ 200 9 2004-04-16
1354 2004-04-01 not available Закон за съдебната власт колектив СИБИ 208 9 2004-04-09
1355 2004-03-29 корица - Данъчни закони 2004 Данъчни закони 2004 колектив СИБИ 700 7 2004-04-04
1356 2004-02-20 корица - Театрите в България  между двете световни войни Театрите в България между двете световни войни Николай Йорданов Проф. Петко Венедиков 272 40 2004-03-30
1357 2004-03-19 корица - Енергетика и енергийна ефективност Енергетика и енергийна ефективност колектив СИБИ 236 11 2004-03-29
1358 2004-03-12 not available Наказателен кодекс колектив СИБИ 344 14 2004-03-25
1359 2004-03-02 корица - Устройство на територията (подзаконови нормативни актове — част I) Устройство на територията (подзаконови нормативни актове — част I) колектив СИБИ 312 11 2004-03-12
1360 2004-03-01 корица - Частна охранителна дейност Частна охранителна дейност колектив СИБИ 180 8 2004-03-08
1361 2004-02-27 not available Закон за храните колектив СИБИ 204 7 2004-03-04
1362 2004-02-14 not available Мерки срещу изпирането на пари колектив СИБИ 168 6 2004-02-19
1363 2004-02-03 корица - Закон за опазване на околната среда Закон за опазване на околната среда колектив СИБИ 224 10 2004-02-12
1364 2004-01-20 корица - Екологични и технологични аспекти на съвременното земеделие Екологични и технологични аспекти на съвременното земеделие Кирил Стойнев Екоиновации ЕООД 100 21 2004-02-09
1365 2004-01-26 корица - Закони за собствеността Закони за собствеността колектив СИБИ 296 5 2004-01-30
1366 2004-01-20 not available Закон за нотариусите и нотариалната дейност колектив СИБИ 140 11 2004-01-30
1367 2004-01-10 корица - Театралната наука и критика – равносметки и перспективи Театралната наука и критика – равносметки и перспективи колектив Проф. Петко Венедиков 168 21 2004-01-30
1368 2004-01-10 not available Банкови закони колектив СИБИ 496 11 2004-01-20
1369 2003-12-18 not available Местно самоуправление и местна администрация колектив СИБИ 232 26 2004-01-12
1370 2003-12-14 not available Данъци 2004 колектив СИБИ 528 14 2003-12-27
1371 2003-12-01 корица - Величие и гибел на българите Величие и гибел на българите Йоло Денев Йоло Денев - ТАНГРА 60 15 2003-12-15
1372 2003-11-24 корица - Колежански глас - 5/2003 Колежански глас - 5/2003 колектив Обществото на възпитаниците на френските колежи в България 8 22 2003-12-15
1373 2003-11-28 not available Организации с нестопанска цел колектив СИБИ 140 8 2003-12-05
1374 2003-11-06 корица - HOMO LUDENS 8-9/2003 HOMO LUDENS 8-9/2003 колектив Съюз на артистите в България 364 26 2003-12-01
1375 2003-11-14 not available Защита на класифицираната информация колектив СИБИ 276 7 2003-11-20
1376 2003-11-05 корица - Интелектуална собственост Интелектуална собственост колектив СИБИ 308 7 2003-11-11
1377 2003-10-23 not available Закон за движението по пътищата колектив СИБИ 264 20 2003-11-11
1378 2003-09-26 not available Медийна регулация колектив СИБИ 272 47 2003-11-11
1379 2003-09-28 not available Тангра - Велика България - 4/2003 Йоло Денев Йоло Денев - ТАНГРА 4 42 2003-11-08
1380 2003-10-16 not available Закон за държавния служител колектив СИБИ 156 13 2003-10-28
<<   1-30 | 31-60 | 61-90 | 91-120 | 121-150 | 151-180 | 181-210 | 211-240 | 241-270 | 271-300 | 301-330 | 331-360 | 361-390 | 391-420 | 421-450 | 451-480 | 481-510 | 511-540 | 541-570 | 571-600 | 601-630 | 631-660 | 661-690 | 691-720 | 721-750 | 751-780 | 781-810 | 811-840 | 841-870 | 871-900 | 901-930 | 931-960 | 961-990 | 991-1020 | 1021-1050 | 1051-1080 | 1081-1110 | 1111-1140 | 1141-1170 | 1171-1200 | 1201-1230 | 1231-1260 | 1261-1290 | 1291-1320 | 1321-1350 | 1351-1380 | 1381-1410 | 1411-1440 | 1441-1470 | 1471-1500 | 1501-1530 | 1531-1560 | 1561-1590 | 1591-1620 | 1621-1650 | 1651-1680 | 1681-1710 | 1711-1740 | 1741-1770 | 1771-1800 | 1801-1830 | 1831-1860 | 1861-1890 | 1891-1920 | 1921-1925 |   >>