Списък книги (1871)

  постъпила
asc-symbol
desc-symbol
  Заглавие
asc-symbol
desc-symbol
автор
asc-symbol
desc-symbol
издателство
asc-symbol
desc-symbol
стр.
asc-symbol
desc-symbol
дни
asc-symbol
desc-symbol
завършена
asc-symbol
desc-symbol
1 2021-10-13 корица - Оттук-оттам - втора част Оттук-оттам - втора част Любомир Иванов САМИЗДАТ 24 1 2021-10-13
2 2021-10-13 корица - Борбата на Хлеби с великаните Борбата на Хлеби с великаните Любомир Иванов САМИЗДАТ 16 1 2021-10-13
3 2021-10-11 not available Интелектуална собственост — част I колектив СИБИ 288 4 2021-10-14
4 2021-09-28 not available Наказателно-процесуален кодекс колектив СИБИ 584 3 2021-09-30
5 2021-09-22 not available Големите мечти Любен Гатев Многоточие-М 128 15 2021-10-06
6 2021-09-07 корица - Вестник "Революция" - бр. 2/2021 Вестник "Революция" - бр. 2/2021 Йоло Денев Йоло Денев - ТАНГРА 4 1 2021-09-07
7 2021-09-02 not available Земеделски земи колектив СИБИ 344 12 2021-09-13
8 2021-08-28 корица - Българско (не)преходно - т. 1 Българско (не)преходно - т. 1 Е Мил Е Мил 308 21 2021-09-17
9 2021-08-23 not available Закон за нотариусите и нотариалната дейност колектив СИБИ 184 5 2021-08-27
10 2021-08-05 корица - Приноси на населението от района на Източната част на Балканския полуостров в развитието на металургията през периода VI-IV хил.пр.н.е. Приноси на населението от района на Източната част на Балканския полуостров в развитието на металургията през периода VI-IV хил.пр.н.е. Ставри Топалов Mind Print 64 5 2021-08-09
11 2021-07-18 корица - Дентална медицина 1/2021 Дентална медицина 1/2021 колектив Българско научно стоматологично дружество 44 17 2021-08-03
12 2021-06-30 not available Защита на класифицираната информация колектив СИБИ 328 3 2021-07-02
13 2021-06-18 not available Закон за движението по пътищата колектив СИБИ 360 8 2021-06-25
14 2021-06-01 not available Кодекс за застраховането колектив СИБИ 792 21 2021-06-21
15 2021-05-28 корица - ИЗМЕРЕНИЯ НА ГРИЖАТА: между личното преживяване, социалните регулации и здравния активизъм ИЗМЕРЕНИЯ НА ГРИЖАТА: между личното преживяване, социалните регулации и здравния активизъм Стоян Ставру, Теодора Карамелска Фондация „Медийна демокрация“ 424 18 2021-06-14
16 2021-05-21 not available Етажна собственост колектив СИБИ 144 5 2021-05-25
17 2021-05-12 not available Изборен кодекс колектив СИБИ 496 7 2021-05-18
18 2021-05-10 корица - Дентална медицина 1/2020 Дентална медицина 1/2020 колектив Българско научно стоматологично дружество 72 19 2021-05-28
19 2021-05-06 корица - Импресии Импресии Константин Искров САМИЗДАТ 40 3 2021-05-08
20 2021-04-28 not available Обществени поръчки колектив СИБИ 480 10 2021-05-07
21 2021-04-25 корица - Вестник "Революция" - бр. 1/2021 Вестник "Революция" - бр. 1/2021 Йоло Денев Йоло Денев - ТАНГРА 4 3 2021-04-27
22 2021-04-22 not available Държавна администрация и държавна служба колектив СИБИ 168 7 2021-04-28
23 2021-04-16 not available Закон за Министерството на вътрешните работи колектив СИБИ 256 7 2021-04-22
24 2021-04-12 not available Закон за адвокатурата колектив СИБИ 224 5 2021-04-16
25 2021-04-09 корица - Недоизказано Недоизказано Константин Искров САМИЗДАТ 40 5 2021-04-13
26 2021-04-07 not available Правилник за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност колектив СИБИ 216 6 2021-04-12
27 2021-03-31 not available Защита на конкуренцията колектив СИБИ 240 7 2021-04-06
28 2021-03-29 корица - Двойните брадви в земите от източната част на Балканския полуостров през VI-I хилядолетие пр.н.е. Двойните брадви в земите от източната част на Балканския полуостров през VI-I хилядолетие пр.н.е. Ставри Топалов Mind Print 88 17 2021-04-14
29 2021-03-25 not available Изпълнение на наказанията колектив СИБИ 344 2 2021-03-26
30 2021-03-24 not available Кодекс за социално осигуряване колектив СИБИ 576 9 2021-04-01
1-30 | 31-60 | 61-90 | 91-120 | 121-150 | 151-180 | 181-210 | 211-240 | 241-270 | 271-300 | 301-330 | 331-360 | 361-390 | 391-420 | 421-450 | 451-480 | 481-510 | 511-540 | 541-570 | 571-600 | 601-630 | 631-660 | 661-690 | 691-720 | 721-750 | 751-780 | 781-810 | 811-840 | 841-870 | 871-900 | 901-930 | 931-960 | 961-990 | 991-1020 | 1021-1050 | 1051-1080 | 1081-1110 | 1111-1140 | 1141-1170 | 1171-1200 | 1201-1230 | 1231-1260 | 1261-1290 | 1291-1320 | 1321-1350 | 1351-1380 | 1381-1410 | 1411-1440 | 1441-1470 | 1471-1500 | 1501-1530 | 1531-1560 | 1561-1590 | 1591-1620 | 1621-1650 | 1651-1680 | 1681-1710 | 1711-1740 | 1741-1770 | 1771-1800 | 1801-1830 | 1831-1860 | 1861-1871 |   >>