Резултат от търсене на 'литература за деца и юноши' (18)

  постъпила
asc-symbol
desc-symbol
  Заглавие
asc-symbol
desc-symbol
автор
asc-symbol
desc-symbol
издателство
asc-symbol
desc-symbol
стр.
asc-symbol
desc-symbol
дни
asc-symbol
desc-symbol
завършена
asc-symbol
desc-symbol
1 2021-10-13 корица - Оттук-оттам - втора част Оттук-оттам - втора част Любомир Иванов САМИЗДАТ 24 1 2021-10-13
2 2021-10-13 корица - Борбата на Хлеби с великаните Борбата на Хлеби с великаните Любомир Иванов САМИЗДАТ 16 1 2021-10-13
3 2020-11-30 корица - Ако е рекъл Господ. Народни приказки и предания Ако е рекъл Господ. Народни приказки и предания Диана Николова Via Lettera 168 52 2021-01-20
4 2020-10-16 корица - От тук, от там От тук, от там Любомир Иванов САМИЗДАТ 40 1 2020-10-16
5 2020-08-09 корица - FOLK TALES FROM ITALY FOLK TALES FROM ITALY Translated from Italian by Diana Nikolova Via Lettera 176 12 2020-08-20
6 2020-08-19 корица - FOLK TALES FROM ITALY FOLK TALES FROM ITALY Translated from Italian by Diana Nikolova Via Lettera 176 2 2020-08-20
7 2019-09-15 корица - Myths and legends from Bulgaria Myths and legends from Bulgaria колектив Via Lettera 204 13 2019-09-27
8 2019-08-13 корица - Myths and legends from Bulgaria Myths and legends from Bulgaria колектив Via Lettera 204 17 2019-08-29
9 2018-09-26 корица - Дядо разказва Дядо разказва Любомир Иванов САМИЗДАТ 20 1 2018-09-26
10 2017-07-17 корица - Народни приказки от Италия Народни приказки от Италия колектив Via Lettera 176 49 2017-09-03
11 2014-12-09 корица - Folk tales & fables from Bulgaria Folk tales & fables from Bulgaria колектив Via Lettera 92 3 2014-12-11
12 2014-11-24 корица - Folk tales & fables from Bulgaria Folk tales & fables from Bulgaria колектив Via Lettera 144 16 2014-12-09
13 1998-05-07 корица - Долу маските, приятели. Млечни зъбчета Долу маските, приятели. Млечни зъбчета Венцислав Динев ИК Стори 40 14 1998-05-20
14 1997-09-16 корица - Опашатковците (по мотиви от фолклора) Опашатковците (по мотиви от фолклора) Иванка Д. Дюлгерова САМИЗДАТ 36 10 1997-09-25
15 1997-06-16 корица - Зообукви Зообукви Владо Писарски Захарий Стоянов 32 43 1997-07-28
16 1995-08-12 корица - Тримата братя и златната ябълка Тримата братя и златната ябълка Иванка Д. Дюлгерова Колумб 24 20 1995-08-31
17 1994-09-02 корица - Приказки от стария сандък Приказки от стария сандък Иванка Д. Дюлгерова Колумб 32 29 1994-09-30
18 1993-04-15 корица - Омайни приказки и стихотворения Омайни приказки и стихотворения Йордан Стубел Стубел 96 16 1993-04-30
1-18 |