Резултат от търсене на 'счетоводство' (8)

  постъпила
asc-symbol
desc-symbol
  Заглавие
asc-symbol
desc-symbol
автор
asc-symbol
desc-symbol
издателство
asc-symbol
desc-symbol
стр.
asc-symbol
desc-symbol
дни
asc-symbol
desc-symbol
завършена
asc-symbol
desc-symbol
1 2018-02-04 корица - Счетоводство Счетоводство Росица Иванова Тракия М 508 52 2018-03-27
2 1999-01-25 not available Правила и процедури за калкулиране на разходите Магдалена Кацарова АКО 72 27 1999-02-20
3 1998-12-21 not available Правила и процедури за инвентаризация Магдалена Кацарова АКО 88 36 1999-01-25
4 1998-11-26 not available Правила и процедури за документиране на стопанските операции и организиране и осъществяване на документооборота Магделена Кацарова АКО 112 13 1998-12-08
5 1998-11-13 not available Едностранно счетоводство Магдалена Кацарова АКО 108 21 1998-12-03
6 1996-06-15 not available Модел за организация на двустранното счетоводство Магдалена Кацарова АКО 96 24 1996-07-08
7 1996-05-30 not available Правила и процедури за трансформиране на едностранно счетоводство в двустранно счетоводство (практическо помагало) Магдалена Кацарова АКО 80 17 1996-06-15
8 1995-09-26 корица - Правила и процедури за документиране на стопанските операции и организиране и осъществяване на документооборота Правила и процедури за документиране на стопанските операции и организиране и осъществяване на документооборота Магделена Кацарова АКО 112 26 1995-10-21
1-8 |