Изработване на електронни книги...

Обща статистика:

Описаниеколичество
Общ брой странирани книги1925
Общо страници444305
Средна дебелина на книга231 страници
Общо книги на български1813
Книги на други езици112

още...


Жанрове:

Жанрброй книги
правна литература1064
езотерика, духовни учения148
хуманитарни науки85
поезия83
медицина81
история78
художествена литература71
нумизматика, колекционерство66
техника33
изкуство30

още...


Последно завършени книги:

дата Заглавие Издателство
2022-09-20 Частно съдебно изпълнение СИБИ
2022-09-13 Обществени поръчки СИБИ
2022-09-05 Бюро за оценка на технологии САМИЗДАТ
2022-09-01 Наказателно-процесуален кодекс СИБИ
2022-09-01 Наръчник за родители. Практическата книга САМИЗДАТ
2022-08-28 In Search of Greener Grass LittleMpress
2022-08-28 Eureka LittleMpress
2022-08-28 Different Natures LittleMpress
2022-08-25 Кодекс на труда СИБИ
2022-08-17 Граждански процесуален кодекс СИБИ
2022-08-04 Изборен кодекс СИБИ
2022-07-22 Наказателен кодекс СИБИ
2022-07-01 Годишник на Департамента за езиково обучение –ИЧС при Софийския университет „св. Климент Охридски“ - Том 23 Департамент по езиково обучение - ИЧС
2022-06-30 Душите правят снимки САМИЗДАТ
2022-06-23 NEVEREST Вакон

още...

20 години Комисия за защита на личните данни

издателство: Ко­ми­сия за за­щи­та на лич­ни­те данни

ISBN: 978-619-226-219-8

започната: 2022-05-12

завършена: 2022-05-16

1. издание

език: английски

жанр: правна литература

формат: 84 х 108 / 32 (джобен)

страници: 496

Насто­я­що­то юби­лей­но из­да­ние съ­дър­жа ак­ту­ал­ни­те тек­сто­ве на Об­щия рег­ла­мент от­нос­но за­щи­та­та на дан­ни­те (Рег­ла­мент (ЕС) 2016/679) и на За­ко­на за за­щи­та на лич­ни­те дан­ни — как­то на бъл­гар­ски, та­ка и на ан­г­лийски език.

 

страницата е разгледана 53 пъти

Показването на тази книга в каталога на Mind Print има за цел единствено представяне на професионалния опит на фирмата. То няма отношение към наличието й в търговската мрежа. За да потърсите книги на издателство „Ко­ми­сия за за­щи­та на лич­ни­те данни“, натиснете тук.

error found
Докладвай за неточност/допълнение