Изработване на електронни книги...

Обща статистика:

Описаниеколичество
Общ брой странирани книги1786
Общо страници404917
Средна дебелина на книга227 страници
Общо книги на български1691
Книги на други езици95

още...


Жанрове:

Жанрброй книги
правна литература999
езотерика, духовни учения139
медицина78
хуманитарни науки77
поезия74
история71
художествена литература61
нумизматика, колекционерство58
техника33
изкуство27

още...


Последно завършени книги:

дата Заглавие Издателство
2020-07-07 Закон за Министерството на вътрешните работи СИБИ
2020-07-01 Одриското царство - част I: Тракийските племена и племенни обединения. Одриси и одриско племенно обединение Mind Print
2020-06-21 Вестник "Революция" - бр. 1/2020 Йоло Денев - ТАНГРА
2020-06-18 Граждански процесуален кодекс СИБИ
2020-05-21 Закон за мерките и действията по време на извънредното положение СИБИ
2020-05-21 Одриското царство - Част 2 - Терес I, Спарадок, Ситалк Mind Print
2020-05-21 Одриското царство - Част 3 - Севт I, Меток, Хебризелм, Котис I Mind Print
2020-05-21 Одриското царство - Част 4 - Аматок, Керсеблепт, Терес II, Бергей, Кетрипор... Mind Print
2020-05-11 Тестове за клинична подготовка по консервативно зъболечение Скала Принт
2020-05-06 З0 сезона „Сфумато“ Сдружение Антракт
2020-05-05 Последни сонети САМИЗДАТ
2020-05-05 Сонети САМИЗДАТ
2020-05-03 Моят път към свободата и случаят Чаплин САМИЗДАТ
2020-04-30 Да се потопим дълбоко - От повърхнoстното до същността. Трите нива на духовните институции Шям
2020-04-24 Закон за мерките и действията по време на извънредното положение СИБИ

още...

корица - Обществени поръчки. Концесии

Обществени поръчки. Концесии

издателство: СИБИ

ISBN: 978-954-730-331-7

започната: 2006-05-24

завършена: 2006-05-27

1. издание

език: български

жанр: правна литература

формат: 84 х 108 / 32 (джобен)

страници: 288

Поместени са Законът за обществените поръчки и Законът за концесиите, с които се определят
— принципите, условията и редът за възлагане на обществени поръчки с цел осигуряване на ефективност при разходването на бюджетните и извънбюджетните средства, както и на средствата, свързани с извършването на определени в закона дейности с обществено значение;
— условията и редът за предоставяне, изпълнение и прекратяване на концесии за строителство, концесии за услуги и концесии за добив.
Поместено е и информационно приложение, в което са включени отмененият Закон за концесиите, отменените разпоредби на Закона за общинската собственост, уреждащи предоставянето на концесии, извлечение от Закона за приватизация и следприватизационен контрол, съдържащо действащите норми по тази материя, както и тълкувателни решения на Конституционния съд.
Текстовете са анотирани с предишни редакции на изменени и отменени разпоредби и с препращания между правни норми, включени в сборника, и към други нормативни актове.

1. издание
към 1 юни 2006 г.
2 07 11

 

страницата е разгледана 597 пъти

Показването на тази книга в каталога на Mind Print има за цел единствено представяне на професионалния опит на фирмата. То няма отношение към наличието й в търговската мрежа. За да потърсите книги на издателство „СИБИ“, натиснете тук.

error found
Докладвай за неточност/допълнение