Резултат от търсене на 'правна литература' (1064)

  постъпила
asc-symbol
desc-symbol
  Заглавие
asc-symbol
desc-symbol
автор
asc-symbol
desc-symbol
издателство
asc-symbol
desc-symbol
стр.
asc-symbol
desc-symbol
дни
asc-symbol
desc-symbol
завършена
asc-symbol
desc-symbol
841 2000-08-21 not available Осигурителни закони — том I колектив СИБИ 896 58 2000-10-17
842 2000-08-01 корица - Кодекс за задължително обществено осигуряване Кодекс за задължително обществено осигуряване колектив СИБИ 168 4 2000-08-04
843 2000-07-19 not available сп. Съвременно право 4/2000 колектив СИБИ 112 52 2000-09-08
844 2000-07-19 not available сп. Адвокатски преглед 5/2000 колектив СИБИ 48 10 2000-07-28
845 2000-06-22 корица - Наказателни закони Наказателни закони колектив СИБИ 684 8 2000-06-29
846 2000-06-20 корица - Полицейско разследване. Методическо ръководство. Примерни образци Полицейско разследване. Методическо ръководство. Примерни образци Галина Бакалова СИБИ 172 43 2000-08-01
847 2000-06-09 not available Данъци 2001 колектив СИБИ 506 14 2000-06-22
848 2000-06-08 not available сп. Съвременно право 3/2000 колектив СИБИ 116 22 2000-06-29
849 2000-06-06 корица - Закони за собствеността Закони за собствеността колектив СИБИ 484 17 2000-06-22
850 2000-05-19 not available Наказателен кодекс колектив СИБИ 308 5 2000-05-23
851 2000-05-10 not available Правозащитни институции Снежана Начева СИБИ 192 28 2000-06-06
852 2000-04-29 корица - сп. Адвокатски преглед 4/2000 сп. Адвокатски преглед 4/2000 колектив СИБИ 36 17 2000-05-15
853 2000-04-22 not available сп. Съвременно право 2/2000 колектив СИБИ 100 17 2000-05-08
854 2000-04-15 корица - Кодекс на труда Кодекс на труда колектив СИБИ 176 24 2000-05-08
855 2000-04-11 корица - Интелектуална собственост Интелектуална собственост колектив СИБИ 376 9 2000-04-19
856 2000-04-11 not available Тълкувателни решения на конституционния съд 1997-1999 г. колектив СИБИ 96 28 2000-05-08
857 2000-04-11 корица - Приватизационният договор Приватизационният договор Георги Хорозов СИБИ 160 28 2000-05-08
858 2000-04-04 корица - Интелектуална собственост Интелектуална собственост колектив СИБИ 368 15 2000-04-18
859 2000-04-04 корица - Съдебна власт Съдебна власт колектив СИБИ 348 32 2000-05-05
860 2000-04-04 корица - Закон за авторското право и сродните му права Закон за авторското право и сродните му права колектив СИБИ 68 16 2000-04-19
861 2000-03-24 корица - Юридически свят 1/2000 Юридически свят 1/2000 колектив СИБИ 352 27 2000-04-19
862 2000-03-15 not available Търговски закон колектив СИБИ 248 8 2000-03-22
863 2000-03-07 корица - Casebook по римско вещно право Casebook по римско вещно право Херберт Хаусманингер СИБИ 316 29 2000-04-04
864 2000-03-02 корица - Res Publica на Цицерон Res Publica на Цицерон Мария Костова СИБИ 104 34 2000-04-04
865 2000-02-17 корица - Граждански процес Граждански процес колектив СИБИ 1112 28 2000-03-15
866 2000-02-14 корица - сп. Адвокатски преглед 2/2000 сп. Адвокатски преглед 2/2000 колектив СИБИ 40 36 2000-03-20
867 2000-02-10 корица - Административно-териториално устройство на Република България Административно-териториално устройство на Република България Димитър Костов СИБИ 32 19 2000-02-28
868 2000-02-10 корица - Застрахователно и презастрахователно право Застрахователно и презастрахователно право Поля Голева СИБИ 468 19 2000-02-28
869 2000-02-04 корица - сп. Съвременно право 1/2000 сп. Съвременно право 1/2000 колектив СИБИ 112 15 2000-02-18
870 2000-02-04 корица - Закон за задълженията и договорите Закон за задълженията и договорите колектив СИБИ 332 14 2000-02-17
<<   1-30 | 31-60 | 61-90 | 91-120 | 121-150 | 151-180 | 181-210 | 211-240 | 241-270 | 271-300 | 301-330 | 331-360 | 361-390 | 391-420 | 421-450 | 451-480 | 481-510 | 511-540 | 541-570 | 571-600 | 601-630 | 631-660 | 661-690 | 691-720 | 721-750 | 751-780 | 781-810 | 811-840 | 841-870 | 871-900 | 901-930 | 931-960 | 961-990 | 991-1020 | 1021-1050 | 1051-1064 |   >>