Резултат от търсене на 'правна литература' (1031)

  постъпила
asc-symbol
desc-symbol
  Заглавие
asc-symbol
desc-symbol
автор
asc-symbol
desc-symbol
издателство
asc-symbol
desc-symbol
стр.
asc-symbol
desc-symbol
дни
asc-symbol
desc-symbol
завършена
asc-symbol
desc-symbol
781 2001-05-22 not available Наказателни закони колектив СИБИ 684 8 2001-05-29
782 2001-05-18 not available Местна власт колектив СИБИ 460 12 2001-05-29
783 2001-05-05 корица - Избирателни закони Избирателни закони колектив СИБИ 332 14 2001-05-18
784 2001-04-28 not available Кодекс за задължително обществено осигуряване колектив СИБИ 214 21 2001-05-18
785 2001-04-23 корица - Наказателен кодекс Наказателен кодекс колектив СИБИ 314 2 2001-04-24
786 2001-04-23 not available Закон за устройство на територията колектив СИБИ 298 2 2001-04-24
787 2001-04-19 корица - Наказателно-процесуален кодекс Наказателно-процесуален кодекс колектив СИБИ 312 9 2001-04-27
788 2001-04-18 корица - Граждански процесуален кодекс Граждански процесуален кодекс колектив СИБИ 244 7 2001-04-24
789 2001-04-13 корица - Данъчен процесуален кодекс Данъчен процесуален кодекс колектив СИБИ 236 7 2001-04-19
790 2001-04-13 not available Съдебна власт колектив СИБИ 388 7 2001-04-19
791 2001-02-21 корица - Военна служба Военна служба колектив СИБИ 408 28 2001-03-20
792 2001-01-27 not available сп. Адвокатски преглед 10-11/2000 колектив СИБИ 96 10 2001-02-05
793 2001-01-09 корица - Осигурителни закони — том II Осигурителни закони — том II колектив СИБИ 880 31 2001-02-08
794 2001-01-04 not available Закон за устройство на територията колектив СИБИ 248 9 2001-01-12
795 2000-12-19 not available сп. Адвокатски преглед 8-9/2000 колектив СИБИ 60 17 2001-01-04
796 2000-12-15 not available Ограничаване на конкуренцията от държавата Методи Марков СИБИ 284 34 2001-01-17
797 2000-12-12 корица - Данъци 2001 Данъци 2001 колектив СИБИ 376 4 2000-12-15
798 2000-12-06 корица - Държавна служба Държавна служба колектив СИБИ 400 10 2000-12-15
799 2000-12-06 not available Закони за собствеността колектив СИБИ 286 30 2001-01-04
800 2000-12-04 not available Граждански процесуален кодекс колектив СИБИ 212 16 2000-12-19
801 2000-11-23 корица - сп. Съвременно право 6/2000 сп. Съвременно право 6/2000 колектив СИБИ 138 12 2000-12-04
802 2000-11-16 корица - Лично, семейно и наследствено право Лично, семейно и наследствено право колектив СИБИ 512 16 2000-12-01
803 2000-11-13 not available Предмет, метод и източници на осигурителното право Красимира Средкова СИБИ 128 19 2000-12-01
804 2000-11-13 not available Авторско право и сродните му права в Република България Георги Саракинов СИБИ 312 30 2000-12-12
805 2000-10-06 not available Юридически свят 2/2000 колектив СИБИ 272 48 2000-11-22
806 2000-09-29 not available Търговски закон колектив СИБИ 372 19 2000-10-17
807 2000-09-20 not available сп. Адвокатски преглед 6-7/2000 колектив СИБИ 64 16 2000-10-05
808 2000-08-21 корица - Осигурителни правоотношения Осигурителни правоотношения Красимира Средкова СИБИ 136 19 2000-09-08
809 2000-08-21 not available Осигурителни закони — том I колектив СИБИ 896 58 2000-10-17
810 2000-08-01 корица - Кодекс за задължително обществено осигуряване Кодекс за задължително обществено осигуряване колектив СИБИ 168 4 2000-08-04
<<   1-30 | 31-60 | 61-90 | 91-120 | 121-150 | 151-180 | 181-210 | 211-240 | 241-270 | 271-300 | 301-330 | 331-360 | 361-390 | 391-420 | 421-450 | 451-480 | 481-510 | 511-540 | 541-570 | 571-600 | 601-630 | 631-660 | 661-690 | 691-720 | 721-750 | 751-780 | 781-810 | 811-840 | 841-870 | 871-900 | 901-930 | 931-960 | 961-990 | 991-1020 | 1021-1031 |   >>