Списък изработени книги (общо: 2036)

  постъпила
asc-symbol
desc-symbol
  Заглавие
asc-symbol
desc-symbol
автор
asc-symbol
desc-symbol
издателство
asc-symbol
desc-symbol
стр.
asc-symbol
desc-symbol
дни
asc-symbol
desc-symbol
завършена
asc-symbol
desc-symbol
61 2023-07-03 корица - Правилник за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност Правилник за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност колектив СИБИ 232 15 2023-07-17
62 2023-05-05 корица - Генетика в задачи. Решени тестове и задачи Генетика в задачи. Решени тестове и задачи Гинка Генова, Меглена Китанова Университетско издателство „Св. Климент Охридски“ 384 74 2023-07-17
63 2023-06-14 корица - Ранни култови жезли с формата на двойни чукове и брадви-чукове, както и по-късни култови жезли, имащи украса от животински фигури, жезли разпространени в земите от североизточната част на Балканския полуостров (периода VI-I хил. пр. н. е.) от частна сбирк Ранни култови жезли с формата на двойни чукове и брадви-чукове, както и по-късни култови жезли, имащи украса от животински фигури, жезли разпространени в земите от североизточната част на Балканския полуостров (периода VI-I хил. пр. н. е.) от частна сбирк Ставри Топалов Mind Print 40 2 2023-06-15
64 2023-06-07 корица - Наказателно-процесуален кодекс Наказателно-процесуален кодекс колектив СИБИ 600 6 2023-06-12
65 2023-05-10 корица - Myths and Legends from Bulgaria - The Enriched Collection Myths and Legends from Bulgaria - The Enriched Collection колектив Via Lettera 240 22 2023-05-31
66 2023-05-25 корица - Хоризонтална осмица Хоризонтална осмица Любляна Славенина Любляна Славенина 512 7 2023-05-31
67 2023-05-17 корица - Закон за нормативните актове Закон за нормативните актове колектив СИБИ 152 9 2023-05-25
68 2023-04-20 корица - Закон за адвокатурата Закон за адвокатурата колектив СИБИ 240 8 2023-04-27
69 2023-04-04 корица - Оценъчната научна дейност - Impact factor/рецензиране - семантичен-епистемологичен анализ - детайли в инсайта на познавателния процес Оценъчната научна дейност - Impact factor/рецензиране - семантичен-епистемологичен анализ - детайли в инсайта на познавателния процес Христо Георгиев Мутафов Mind Print 144 10 2023-04-13
70 2023-02-16 корица - Металургията и металообработката в района на североизточната част на Балканския полуостров през VI-V хил. пр. н. е. Металургията и металообработката в района на североизточната част на Балканския полуостров през VI-V хил. пр. н. е. Ставри Топалов Mind Print 288 48 2023-04-04
71 2023-03-12 корица - Древните българи и тайните на Египет Древните българи и тайните на Египет Владимир Цонев Аркаим 176 19 2023-03-30
72 2023-03-16 корица - Закон за движението по пътищата Закон за движението по пътищата колектив СИБИ 376 7 2023-03-22
73 2023-02-22 корица - Dogane Bulgare nel 2022 Dogane Bulgare nel 2022 колектив Агенция Митници 32 28 2023-03-21
74 2023-03-08 корица - L’ORDRE MULTIPOLAIRE MONDIAL - Manuel pour les studieux L’ORDRE MULTIPOLAIRE MONDIAL - Manuel pour les studieux Lênsta Petit Кандес 84 13 2023-03-20
75 2023-03-08 корица - Многополюсният световен ред Многополюсният световен ред Ленста Пьоти Кандес 84 10 2023-03-17
76 2023-03-10 корица - Закон за здравното осигуряване Закон за здравното осигуряване колектив СИБИ 184 6 2023-03-15
77 2023-03-07 корица - МИСЛИ В РИМИ. Писано е... за Теб МИСЛИ В РИМИ. Писано е... за Теб Жана Спасова САМИЗДАТ 72 7 2023-03-13
78 2023-03-02 корица - Закон за съдебната власт Закон за съдебната власт колектив СИБИ 384 8 2023-03-09
79 2023-02-13 корица - HOMO LUDENS 26/2023 HOMO LUDENS 26/2023 колектив Съюз на артистите в България 328 18 2023-03-02
80 2023-02-28 корица - Закони за собствеността Закони за собствеността колектив СИБИ 344 2 2023-03-01
81 2023-02-22 корица - Търговски закон Търговски закон колектив СИБИ 464 3 2023-02-24
82 2023-02-17 корица - Кодекс за социално осигуряване Кодекс за социално осигуряване колектив СИБИ 576 7 2023-02-23
83 2023-02-16 корица - Наказателно-процесуален кодекс Наказателно-процесуален кодекс колектив СИБИ 592 2 2023-02-17
84 2022-12-02 корица - Принос към проучване религията на населението, създало варненската цивилизация в периода VII-V хил. пр. н. е. Принос към проучване религията на населението, създало варненската цивилизация в периода VII-V хил. пр. н. е. Ставри Топалов Mind Print 76 78 2023-02-17
85 2023-02-07 корица - Данъци 2023 Данъци 2023 колектив СИБИ 1200 9 2023-02-15
86 2023-02-13 корица - I Should Have Left the Whiskey - Rambling on: Book 1 I Should Have Left the Whiskey - Rambling on: Book 1 Graham Field LittleMpress 256 2 2023-02-14
87 2023-01-31 корица - Граждански процесуален кодекс Граждански процесуален кодекс колектив СИБИ 464 8 2023-02-07
88 2022-10-23 корица - Речник на българския език - Том 16 - С – СИСТЕМНОСТ Речник на българския език - Том 16 - С – СИСТЕМНОСТ колектив Институт за български език Проф. Любомир Андрейчин 1212 105 2023-02-04
89 2022-12-21 корица - Данъчно-осигурителен процесуален кодекс Данъчно-осигурителен процесуален кодекс колектив СИБИ 472 44 2023-02-02
90 2023-01-12 корица - Българските клитики: история и настояще Българските клитики: история и настояще Цветана Димитрова Институт за български език Проф. Любомир Андрейчин 256 15 2023-01-26
<<   1-30 | 31-60 | 61-90 | 91-120 | 121-150 | 151-180 | 181-210 | 211-240 | 241-270 | 271-300 | 301-330 | 331-360 | 361-390 | 391-420 | 421-450 | 451-480 | 481-510 | 511-540 | 541-570 | 571-600 | 601-630 | 631-660 | 661-690 | 691-720 | 721-750 | 751-780 | 781-810 | 811-840 | 841-870 | 871-900 | 901-930 | 931-960 | 961-990 | 991-1020 | 1021-1050 | 1051-1080 | 1081-1110 | 1111-1140 | 1141-1170 | 1171-1200 | 1201-1230 | 1231-1260 | 1261-1290 | 1291-1320 | 1321-1350 | 1351-1380 | 1381-1410 | 1411-1440 | 1441-1470 | 1471-1500 | 1501-1530 | 1531-1560 | 1561-1590 | 1591-1620 | 1621-1650 | 1651-1680 | 1681-1710 | 1711-1740 | 1741-1770 | 1771-1800 | 1801-1830 | 1831-1860 | 1861-1890 | 1891-1920 | 1921-1950 | 1951-1980 | 1981-2010 | 2011-2036 |   >>