Списък книги (1925)

  постъпила
asc-symbol
desc-symbol
  Заглавие
asc-symbol
desc-symbol
автор
asc-symbol
desc-symbol
издателство
asc-symbol
desc-symbol
стр.
asc-symbol
desc-symbol
дни
asc-symbol
desc-symbol
завършена
asc-symbol
desc-symbol
1441 2002-04-27 not available Данъчни закони 2002 колектив СИБИ 616 4 2002-04-30
1442 2002-04-27 not available Данъчен процесуален кодекс колектив СИБИ 244 4 2002-04-30
1443 2002-04-12 корица - Обществени поръчки Обществени поръчки колектив СИБИ 116 15 2002-04-26
1444 2002-02-06 корица - Демократически преглед 48/2001-2002 Демократически преглед 48/2001-2002 колектив Дружество Гражданин 552 64 2002-04-10
1445 2002-02-15 корица - Анали 1/2002 Анали 1/2002 колектив Арно и Анали 132 26 2002-03-12
1446 2002-01-10 корица - HOMO LUDENS 4-5/2002 HOMO LUDENS 4-5/2002 колектив Съюз на артистите в България 352 62 2002-03-12
1447 2002-02-25 not available Държавно обществено осигуряване (подзаконови нормативни актове) колектив СИБИ 256 11 2002-03-07
1448 2002-01-31 not available Бюджет и финансов контрол колектив СИБИ 300 6 2002-02-05
1449 2002-01-16 корица - Българската драма - поглед от периферията на текста Българската драма - поглед от периферията на текста Николай Йорданов Проф. Петко Венедиков 176 13 2002-01-28
1450 2001-12-30 корица - Данъчен процесуален кодекс Данъчен процесуален кодекс колектив СИБИ 234 5 2002-01-03
1451 2001-12-28 not available Кодекс за задължително обществено осигуряване колектив СИБИ 212 7 2002-01-03
1452 2001-12-06 not available Данъци 2002 колектив СИБИ 428 23 2001-12-28
1453 2001-10-29 корица - Дифузни белодробни фибрози Дифузни белодробни фибрози Стоян Иванов Прима прес 300 53 2001-12-20
1454 2001-10-01 корица - Анали 2-4/2001 Анали 2-4/2001 колектив Арно и Анали 124 58 2001-11-27
1455 2001-11-19 корица - Богомил - създател на европейската цивилизация Богомил - създател на европейската цивилизация Йоло Денев Йоло Денев - ТАНГРА 64 8 2001-11-26
1456 2001-07-15 корица - Познатата/непозната българска драма Познатата/непозната българска драма Камелия Николова Антракт 104 114 2001-11-05
1457 2001-10-27 корица - Семеен кодекс Семеен кодекс колектив СИБИ 164 7 2001-11-02
1458 2001-09-16 not available Телекомуникационни закони колектив СИБИ 464 45 2001-10-30
1459 2001-08-10 корица - Демократически преглед 47/2001 Демократически преглед 47/2001 колектив Дружество Гражданин 524 27 2001-09-05
1460 2001-07-17 not available 18ти конгрес - Проблеми на стоматологичната профилактика и лечение през ХХI век колектив САМИЗДАТ 96 51 2001-09-05
1461 2001-06-20 корица - Устройство на територията (подзаконови нормативни актове) Устройство на територията (подзаконови нормативни актове) колектив СИБИ 420 13 2001-07-02
1462 2001-06-15 not available Конкуренция. Потребители. Обществени поръчки колектив СИБИ 432 15 2001-06-29
1463 2001-06-07 not available Закон за задълженията и договорите колектив СИБИ 360 13 2001-06-19
1464 2001-06-01 not available Конституционен съд колектив СИБИ 208 12 2001-06-12
1465 2001-05-31 not available Възстановяване на собствеността колектив СИБИ 404 13 2001-06-12
1466 2001-05-22 not available Наказателни закони колектив СИБИ 684 8 2001-05-29
1467 2001-05-18 not available Местна власт колектив СИБИ 460 12 2001-05-29
1468 2001-05-09 корица - Технология на свързващите вещества Технология на свързващите вещества Христина Ив. Бояджиева-Върбенова Химикотехнологичен и металургичен университет 304 20 2001-05-28
1469 2001-05-12 корица - Тангра - Велика България - 1/2001 Тангра - Велика България - 1/2001 Йоло Денев Йоло Денев - ТАНГРА 4 14 2001-05-25
1470 2001-05-05 корица - Избирателни закони Избирателни закони колектив СИБИ 332 14 2001-05-18
<<   1-30 | 31-60 | 61-90 | 91-120 | 121-150 | 151-180 | 181-210 | 211-240 | 241-270 | 271-300 | 301-330 | 331-360 | 361-390 | 391-420 | 421-450 | 451-480 | 481-510 | 511-540 | 541-570 | 571-600 | 601-630 | 631-660 | 661-690 | 691-720 | 721-750 | 751-780 | 781-810 | 811-840 | 841-870 | 871-900 | 901-930 | 931-960 | 961-990 | 991-1020 | 1021-1050 | 1051-1080 | 1081-1110 | 1111-1140 | 1141-1170 | 1171-1200 | 1201-1230 | 1231-1260 | 1261-1290 | 1291-1320 | 1321-1350 | 1351-1380 | 1381-1410 | 1411-1440 | 1441-1470 | 1471-1500 | 1501-1530 | 1531-1560 | 1561-1590 | 1591-1620 | 1621-1650 | 1651-1680 | 1681-1710 | 1711-1740 | 1741-1770 | 1771-1800 | 1801-1830 | 1831-1860 | 1861-1890 | 1891-1920 | 1921-1925 |   >>