Списък книги (1830)

  постъпила
asc-symbol
desc-symbol
  Заглавие
asc-symbol
desc-symbol
автор
asc-symbol
desc-symbol
издателство
asc-symbol
desc-symbol
стр.
asc-symbol
desc-symbol
дни
asc-symbol
desc-symbol
завършена
asc-symbol
desc-symbol
1081 2006-12-29 not available Закон за данък върху добавената стойност колектив СИБИ 320 14 2007-01-11
1082 2006-11-30 корица - Български военни знаци Български военни знаци Петко Павлов ПХП 192 42 2007-01-10
1083 2007-01-03 корица - Catalogue prices of Bulgarian Military Decorations Catalogue prices of Bulgarian Military Decorations Петко Павлов ПХП 32 8 2007-01-10
1084 2007-01-05 not available Бюджет и одит в публичния сектор колектив СИБИ 184 5 2007-01-09
1085 2006-11-17 корица - HOMO LUDENS 12/2006 HOMO LUDENS 12/2006 колектив Съюз на артистите в България 276 50 2007-01-05
1086 2006-12-18 корица - Кодекс за застраховането Кодекс за застраховането колектив СИБИ 340 10 2006-12-27
1087 2006-12-18 not available Закон за туризма колектив СИБИ 80 10 2006-12-27
1088 2006-12-18 корица - Данъчно-осигурителен процесуален кодекс Данъчно-осигурителен процесуален кодекс колектив СИБИ 288 10 2006-12-27
1089 2006-12-14 корица - Закон за местните данъци и такси Закон за местните данъци и такси колектив СИБИ 96 14 2006-12-27
1090 2006-12-18 корица - Закон за счетоводството Закон за счетоводството колектив СИБИ 96 10 2006-12-27
1091 2006-11-29 not available Закон за данъците върху доходите на физическите лица колектив СИБИ 128 29 2006-12-27
1092 2006-11-01 корица - Да възкресим България! Да възкресим България! Йоло Денев Йоло Денев - ТАНГРА 128 26 2006-11-26
1093 2006-11-12 not available Защита на класифицираната информация колектив СИБИ 324 9 2006-11-20
1094 2006-10-30 not available Закон за защита на конкуренцията колектив СИБИ 80 22 2006-11-20
1095 2006-10-25 корица - Публично предлагане на ценни книжа Публично предлагане на ценни книжа колектив СИБИ 384 27 2006-11-20
1096 2006-10-17 not available Банкови закони колектив СИБИ 352 35 2006-11-20
1097 2006-07-28 корица - БЕЛОГРАДЧИК - пътеводител на туриста БЕЛОГРАДЧИК - пътеводител на туриста колектив Филвест 56 85 2006-10-20
1098 2006-10-10 not available Закон за данък върху добавената стойност колектив СИБИ 224 8 2006-10-17
1099 2006-10-08 not available Опазване на обществения ред — част II колектив СИБИ 200 10 2006-10-17
1100 2006-10-08 not available Гражданска регистрация на лицата колектив СИБИ 192 10 2006-10-17
1101 2006-10-04 not available Организации с нестопанска цел колектив СИБИ 104 14 2006-10-17
1102 2006-10-02 корица - Търговски закон Търговски закон колектив СИБИ 464 16 2006-10-17
1103 2006-09-26 корица - Закони за собствеността Закони за собствеността колектив СИБИ 376 4 2006-09-29
1104 2006-09-19 корица - Закон за адвокатурата Закон за адвокатурата колектив СИБИ 176 11 2006-09-29
1105 2006-09-13 корица - Интелектуална собственост — част II Интелектуална собственост — част II колектив СИБИ 252 17 2006-09-29
1106 2006-09-12 not available Закон за устройство на територията колектив СИБИ 280 18 2006-09-29
1107 2006-09-10 not available Изпълнение на наказанията колектив СИБИ 88 3 2006-09-12
1108 2006-09-06 корица - Наказателен кодекс Наказателен кодекс колектив СИБИ 320 7 2006-09-12
1109 2006-08-26 not available Закон за концесиите колектив СИБИ 148 18 2006-09-12
1110 2006-08-16 корица - Матрицата на несъзнаваното - Философска реконструкция на психоанализата Матрицата на несъзнаваното - Философска реконструкция на психоанализата Вяра Николова Проф. Петко Венедиков 256 28 2006-09-12
<<   1-30 | 31-60 | 61-90 | 91-120 | 121-150 | 151-180 | 181-210 | 211-240 | 241-270 | 271-300 | 301-330 | 331-360 | 361-390 | 391-420 | 421-450 | 451-480 | 481-510 | 511-540 | 541-570 | 571-600 | 601-630 | 631-660 | 661-690 | 691-720 | 721-750 | 751-780 | 781-810 | 811-840 | 841-870 | 871-900 | 901-930 | 931-960 | 961-990 | 991-1020 | 1021-1050 | 1051-1080 | 1081-1110 | 1111-1140 | 1141-1170 | 1171-1200 | 1201-1230 | 1231-1260 | 1261-1290 | 1291-1320 | 1321-1350 | 1351-1380 | 1381-1410 | 1411-1440 | 1441-1470 | 1471-1500 | 1501-1530 | 1531-1560 | 1561-1590 | 1591-1620 | 1621-1650 | 1651-1680 | 1681-1710 | 1711-1740 | 1741-1770 | 1771-1800 | 1801-1830 |   >>