Търсене на: в:

Резултат от търсене на 'правна литература' (935)

  постъпила
asc-symbol
desc-symbol
  Заглавие
asc-symbol
desc-symbol
автор
asc-symbol
desc-symbol
издателство
asc-symbol
desc-symbol
стр.
asc-symbol
desc-symbol
дни
asc-symbol
desc-symbol
завършена
asc-symbol
desc-symbol
511 2006-06-03 корица - Интелектуална собственост — част I Интелектуална собственост — част I колектив СИБИ 216 13 2006-06-15
512 2006-05-24 корица - Обществени поръчки. Концесии Обществени поръчки. Концесии колектив СИБИ 288 4 2006-05-27
513 2006-05-18 not available Частно съдебно изпълнение колектив СИБИ 128 5 2006-05-22
514 2006-05-17 not available Закрила на детето колектив СИБИ 248 6 2006-05-22
515 2006-05-12 корица - Граждански процесуален кодекс Граждански процесуален кодекс колектив СИБИ 93 11 2006-05-22
516 2006-05-04 корица - Закон за съдебната власт Закон за съдебната власт колектив СИБИ 240 9 2006-05-12
517 2006-05-03 not available Закон за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните колектив СИБИ 80 30 2006-06-01
518 2006-05-03 корица - Търговски закон Търговски закон колектив СИБИ 464 20 2006-05-22
519 2006-05-01 корица - Търговски регистър и регистър БУЛСТАТ Търговски регистър и регистър БУЛСТАТ колектив СИБИ 160 22 2006-05-22
520 2006-04-27 корица - Данъци 2006 Данъци 2006 колектив СИБИ 672 3 2006-04-29
521 2006-04-27 корица - Данъчно-осигурителен процесуален кодекс Данъчно-осигурителен процесуален кодекс колектив СИБИ 296 3 2006-04-29
522 2006-04-08 корица - Кадастър и имотен регистър Кадастър и имотен регистър колектив СИБИ 180 4 2006-04-11
523 2006-04-07 корица - Държавна администрация и държавна служба Държавна администрация и държавна служба колектив СИБИ 212 5 2006-04-11
524 2006-04-01 корица - Административен процес Административен процес колектив СИБИ 352 11 2006-04-11
525 2006-04-01 not available Наредба № 24 за задължителното застраховане колектив СИБИ 120 11 2006-04-11
526 2006-03-28 not available Конституция на Република България колектив СИБИ 48 15 2006-04-11
527 2006-03-17 корица - Закон за Министерството на вътрешните работи Закон за Министерството на вътрешните работи колектив СИБИ 192 26 2006-04-11
528 2006-03-10 not available Интеграция на хората с увреждания колектив СИБИ 84 7 2006-03-16
529 2006-03-09 not available Закон за паметниците на културата и музеите колектив СИБИ 68 8 2006-03-16
530 2006-02-28 not available Закон за здравното осигуряване колектив СИБИ 140 17 2006-03-16
531 2006-02-24 not available Закон за Министерството на вътрешните работи колектив СИБИ 192 3 2006-02-26
532 2006-02-22 not available Семеен кодекс колектив СИБИ 222 5 2006-02-26
533 2006-02-13 корица - Закони за собствеността Закони за собствеността колектив СИБИ 384 14 2006-02-26
534 2006-01-28 корица - Данъчни закони 2006 Данъчни закони 2006 колектив СИБИ 828 7 2006-02-03
535 2006-01-23 not available Закон за правната помощ колектив СИБИ 56 12 2006-02-03
536 2006-01-19 not available Закон за счетоводството колектив СИБИ 64 16 2006-02-03
537 2006-01-13 not available Работно време, отпуски и възнаграждения колектив СИБИ 80 22 2006-02-03
538 2006-01-05 корица - Кодекс за застраховането Кодекс за застраховането колектив СИБИ 344 6 2006-01-10
539 2006-01-03 корица - Данъчно-осигурителен процесуален кодекс Данъчно-осигурителен процесуален кодекс колектив СИБИ 292 8 2006-01-10
540 2005-12-22 корица - Данъчно-осигурителен процесуален кодекс Данъчно-осигурителен процесуален кодекс колектив СИБИ 656 12 2006-01-02
<<   1-30 | 31-60 | 61-90 | 91-120 | 121-150 | 151-180 | 181-210 | 211-240 | 241-270 | 271-300 | 301-330 | 331-360 | 361-390 | 391-420 | 421-450 | 451-480 | 481-510 | 511-540 | 541-570 | 571-600 | 601-630 | 631-660 | 661-690 | 691-720 | 721-750 | 751-780 | 781-810 | 811-840 | 841-870 | 871-900 | 901-930 | 931-935 |   >>