Търсене на: в:

Резултат от търсене на 'правна литература' (924)

  постъпила
asc-symbol
desc-symbol
  Заглавие
asc-symbol
desc-symbol
автор
asc-symbol
desc-symbol
издателство
asc-symbol
desc-symbol
стр.
asc-symbol
desc-symbol
дни
asc-symbol
desc-symbol
завършена
asc-symbol
desc-symbol
31 2017-02-14 корица - Закон за адвокатурата Закон за адвокатурата колектив СИБИ 192 2 2017-02-15
32 2017-02-09 корица - Местно самоуправление и местна администрация Местно самоуправление и местна администрация колектив СИБИ 144 8 2017-02-16
33 2017-02-09 корица - Държавна администрация и държавна служба Държавна администрация и държавна служба колектив СИБИ 144 9 2017-02-17
34 2017-02-07 корица - Закони за собствеността Закони за собствеността колектив СИБИ 328 3 2017-02-09
35 2017-02-03 корица - Наказателно-процесуален кодекс Наказателно-процесуален кодекс колектив СИБИ 472 5 2017-02-07
36 2017-01-31 корица - Изпълнение на наказанията Изпълнение на наказанията колектив СИБИ 352 16 2017-02-15
37 2017-01-27 корица - Граждански процесуален кодекс Граждански процесуален кодекс колектив СИБИ 380 12 2017-02-07
38 2017-01-27 корица - Закон за устройство на територията Закон за устройство на територията колектив СИБИ 392 13 2017-02-08
39 2017-01-20 корица - Закон за движението по пътищата Закон за движението по пътищата колектив СИБИ 320 12 2017-01-31
40 2017-01-05 корица - Особени залози и други обезпечения Особени залози и други обезпечения колектив СИБИ 128 5 2017-01-09
41 2016-12-30 корица - Търговски закон Търговски закон колектив СИБИ 448 7 2017-01-05
42 2016-12-27 корица - Наказателно-процесуален кодекс Наказателно-процесуален кодекс колектив СИБИ 464 1 2016-12-27
43 2016-12-21 корица - Закон за здравното осигуряване Закон за здравното осигуряване колектив СИБИ 176 36 2017-01-25
44 2016-12-21 корица - Закон за счетоводството Закон за счетоводството колектив СИБИ 136 36 2017-01-25
45 2016-12-06 not available Изпълнение на наказанията колектив СИБИ 280 2 2016-12-07
46 2016-11-24 корица - Данъци 2017 Данъци 2017 колектив СИБИ 936 23 2016-12-16
47 2016-11-18 корица - Административен процес Административен процес колектив СИБИ 288 5 2016-11-22
48 2016-10-19 корица - Интелектуална собственост — част I  Интелектуална собственост — част I  колектив СИБИ 260 2 2016-10-20
49 2016-10-19 корица - Интелектуална собственост — част II Интелектуална собственост — част II колектив СИБИ 256 7 2016-10-25
50 2016-10-10 корица - Защита на класифицираната информация Защита на класифицираната информация колектив СИБИ 292 5 2016-10-14
51 2016-10-10 корица - Закон за Министерството на вътрешните работи Закон за Министерството на вътрешните работи колектив СИБИ 256 5 2016-10-14
52 2016-09-28 корица - Организации с нестопанска цел Организации с нестопанска цел колектив СИБИ 104 6 2016-10-03
53 2016-09-28 корица - Международно частно право — част I Международно частно право — част I колектив СИБИ 584 11 2016-10-08
54 2016-09-09 корица - Защита на класифицираната информация Защита на класифицираната информация колектив СИБИ 288 6 2016-09-14
55 2016-09-09 корица - Международно частно право — част II Международно частно право — част II колектив СИБИ 504 21 2016-09-29
56 2016-09-09 корица - Международно частно право — част III Международно частно право — част III колектив СИБИ 252 8 2016-09-16
57 2016-09-08 корица - Устройство на територията (подзаконови нормативни актове — част II) Устройство на територията (подзаконови нормативни актове — част II) колектив СИБИ 200 5 2016-09-12
58 2016-08-30 корица - Банкови закони Банкови закони колектив СИБИ 776 10 2016-09-08
59 2016-08-09 корица - Закон за съдебната власт Закон за съдебната власт колектив СИБИ 344 4 2016-08-12
60 2016-07-22 корица - Държавна администрация и държавна служба Държавна администрация и държавна служба колектив СИБИ 152 5 2016-07-26
<<   1-30 | 31-60 | 61-90 | 91-120 | 121-150 | 151-180 | 181-210 | 211-240 | 241-270 | 271-300 | 301-330 | 331-360 | 361-390 | 391-420 | 421-450 | 451-480 | 481-510 | 511-540 | 541-570 | 571-600 | 601-630 | 631-660 | 661-690 | 691-720 | 721-750 | 751-780 | 781-810 | 811-840 | 841-870 | 871-900 | 901-924 |   >>