Търсене на: в:

Резултат от търсене на 'литература за деца и юноши' (12)

  постъпила
asc-symbol
desc-symbol
  Заглавие
asc-symbol
desc-symbol
автор
asc-symbol
desc-symbol
издателство
asc-symbol
desc-symbol
стр.
asc-symbol
desc-symbol
дни
asc-symbol
desc-symbol
завършена
asc-symbol
desc-symbol
1 2019-09-15 корица - Myths and legends from Bulgaria Myths and legends from Bulgaria колектив Via Lettera 204 13 2019-09-27
2 2019-08-13 корица - Myths and legends from Bulgaria Myths and legends from Bulgaria колектив Via Lettera 204 17 2019-08-29
3 2018-09-26 корица - Дядо разказва Дядо разказва Любомир Иванов САМИЗДАТ 20 1 2018-09-26
4 2017-07-17 корица - Народни приказки от Италия Народни приказки от Италия колектив Via Lettera 176 49 2017-09-03
5 2014-12-09 корица - Folk tales & fables from Bulgaria Folk tales & fables from Bulgaria колектив Via Lettera 92 3 2014-12-11
6 2014-11-24 корица - Folk tales & fables from Bulgaria Folk tales & fables from Bulgaria колектив Via Lettera 144 16 2014-12-09
7 1998-05-07 корица - Долу маските, приятели. Млечни зъбчета Долу маските, приятели. Млечни зъбчета Венцислав Динев ИК Стори 40 14 1998-05-20
8 1997-09-16 корица - Опашатковците (по мотиви от фолклора) Опашатковците (по мотиви от фолклора) Иванка Д. Дюлгерова САМИЗДАТ 36 10 1997-09-25
9 1997-06-16 корица - Зообукви Зообукви Владо Писарски Захарий Стоянов 32 43 1997-07-28
10 1995-08-12 корица - Тримата братя и златната ябълка Тримата братя и златната ябълка Иванка Д. Дюлгерова Колумб 24 20 1995-08-31
11 1994-09-02 корица - Приказки от стария сандък Приказки от стария сандък Иванка Д. Дюлгерова Колумб 32 29 1994-09-30
12 1993-04-15 корица - Омайни приказки и стихотворения Омайни приказки и стихотворения Йордан Стубел Стубел 96 16 1993-04-30
1-12 |