Търсене на: в:

Резултат от търсене на 'правна литература' (924)

  постъпила
asc-symbol
desc-symbol
  Заглавие
asc-symbol
desc-symbol
автор
asc-symbol
desc-symbol
издателство
asc-symbol
desc-symbol
стр.
asc-symbol
desc-symbol
дни
asc-symbol
desc-symbol
завършена
asc-symbol
desc-symbol
1 2018-01-05 not available Закон за здравното осигуряване колектив СИБИ 176 15 2018-01-19
2 2018-01-05 not available Държавна администрация и държавна служба колектив СИБИ 160 15 2018-01-19
3 2018-01-05 not available Местно самоуправление и местна администрация колектив СИБИ 152 15 2018-01-19
4 2018-01-05 not available Закон за нотариусите и нотариалната дейност колектив СИБИ 184 15 2018-01-19
5 2017-12-08 not available Закони за собствеността колектив СИБИ 336 41 2018-01-17
6 2018-01-15 not available Защита на конкуренцията колектив СИБИ 208 3 2018-01-17
7 2017-12-22 not available Закон за движението по пътищата колектив СИБИ 336 14 2018-01-04
8 2017-11-22 not available Данъци 2018 колектив СИБИ 976 38 2017-12-29
9 2017-12-08 not available Кодекс на труда колектив СИБИ 392 22 2017-12-29
10 2017-12-15 not available Закон за концесиите колектив СИБИ 152 15 2017-12-29
11 2017-12-20 not available Данъчно-осигурителен процесуален кодекс колектив СИБИ 384 10 2017-12-29
12 2017-12-18 not available Обществени поръчки колектив СИБИ 434 12 2017-12-29
13 2017-12-07 not available Наказателен кодекс колектив СИБИ 320 13 2017-12-19
14 2017-10-30 not available Закон за съдебната власт колектив СИБИ 344 12 2017-11-10
15 2017-10-19 not available Граждански процесуален кодекс колектив СИБИ 400 9 2017-10-27
16 2017-10-24 not available Организации с нестопанска цел колектив СИБИ 96 2 2017-10-25
17 2017-10-16 not available Закон за нормативните актове колектив СИБИ 144 2 2017-10-17
18 2017-08-28 корица - Съдебна администрация Съдебна администрация колектив СИБИ 200 5 2017-09-01
19 2017-08-19 корица - Административен процес Административен процес колектив СИБИ 288 3 2017-08-21
20 2017-08-04 корица - Данъчно-осигурителен процесуален кодекс Данъчно-осигурителен процесуален кодекс колектив СИБИ 376 6 2017-08-09
21 2017-07-26 корица - Наказателно-процесуален кодекс Наказателно-процесуален кодекс колектив СИБИ 500 10 2017-08-04
22 2017-07-15 корица - Договори за ЕС • Съдебна практика Договори за ЕС • Съдебна практика колектив СИБИ 904 21 2017-08-04
23 2017-06-28 not available Закон за движението по пътищата колектив СИБИ 336 20 2017-07-17
24 2017-05-19 корица - Защита на потребителите Защита на потребителите колектив СИБИ 400 8 2017-05-26
25 2017-04-25 корица - Закон за Министерството на вътрешните работи Закон за Министерството на вътрешните работи колектив СИБИ 272 4 2017-04-28
26 2017-04-10 корица - Закон за съдебната власт Закон за съдебната власт колектив СИБИ 344 11 2017-04-20
27 2017-03-27 корица - Закон за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество Закон за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество колектив СИБИ 74 2 2017-03-28
28 2017-03-21 корица - Правилник за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност Правилник за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност колектив СИБИ 192 3 2017-03-23
29 2017-03-07 корица - Кодекс за застраховането Кодекс за застраховането колектив СИБИ 608 2 2017-03-08
30 2017-02-16 корица - Гражданска регистрация на лицата Гражданска регистрация на лицата колектив СИБИ 264 7 2017-02-22
1-30 | 31-60 | 61-90 | 91-120 | 121-150 | 151-180 | 181-210 | 211-240 | 241-270 | 271-300 | 301-330 | 331-360 | 361-390 | 391-420 | 421-450 | 451-480 | 481-510 | 511-540 | 541-570 | 571-600 | 601-630 | 631-660 | 661-690 | 691-720 | 721-750 | 751-780 | 781-810 | 811-840 | 841-870 | 871-900 | 901-924 |   >>