Търсене

на:  в: 

Изработване на електронни книги...

Обща статистика:

Описаниеколичество
Общ брой странирани книги1741
Общо страници394881
Средна дебелина на книга227 страници
Общо книги на български1648
Книги на други езици93

още...


Жанрове:

Жанрброй книги
правна литература978
езотерика, духовни учения133
медицина75
хуманитарни науки75
история71

още...


Последно завършени книги:

дата Заглавие Издателство
2019-12-06 Закон за счетоводството СИБИ
2019-11-27 Приятелството е безценно Университетско издателство „Св. Климент Охридски“
2019-11-27 Желания Университетско издателство „Св. Климент Охридски“
2019-11-27 Чувства Университетско издателство „Св. Климент Охридски“
2019-11-27 Красивото момиче Университетско издателство „Св. Климент Охридски“
2019-11-27 Импровизация Университетско издателство „Св. Климент Охридски“
2019-11-27 Ива Университетско издателство „Св. Климент Охридски“
2019-11-27 Доброто ще се върне Университетско издателство „Св. Климент Охридски“
2019-11-27 Когато те видях Университетско издателство „Св. Климент Охридски“
2019-11-27 Приятелство и обич Университетско издателство „Св. Климент Охридски“

още...

корица - Принос към проучване монетите от типа “силен и нимфа” - най-значителното анепиграфно монетосечене от земите на древна Тракия във времето от края на VI до средата на IV в. пр. н. е.

Принос към проучване монетите от типа “силен и нимфа” - най-значителното анепиграфно монетосечене от земите на древна Тракия във времето от края на VI до средата на IV в. пр. н. е.

автор: Ставри Топалов

издателство: Mind Print

ISBN: 978-954-92873-4-9

започната: 2014-02-06

завършена: 2014-04-02

1. издание

език: български

жанр: нумизматика, колекционерство

Изработване на корица

Сътрудничество при печат

формат: 60 х 84 / 16 (А5)

страници: 44

В проучването са представени резултатите от дългогодишно събираната от автора информация за намираните в земите на древна Тракия монети от типа “силен, държащ в обятията си нимфа ­ вдлъбнат квадрат, разделен на четири квадратчета”, както и изводите от тяхното проучване. Според повечето изследователи тези монети, отбелязвани като “силен и нимфа”, са отсичани от Тасос, като в проучванията им са публикувани като известни екземпляри само два номинала сребърни монети от този тип. Съгласно публикуваните проучвания, на територията на съвременна Гърция са намерени едва няколко десетки екземпляра от монетите “силен и нимфа” (Psцma, 2002, 205­229; Psцma, 2006, 61­82), което поставя под съмнение отсичането и използването им като средства за размяна в значителните владения на Тасос на острова и континента. Издирената от автора информация за намираните на територията на България монети “силен и нимфа” показва, че те са били използвани основно в земите по горните и средните течения на реките Марица и Тунджа, т. е. в районите, където са живеели одрисите, както и в земите по горните течения на реките Струма и Места, т. е. в част от териториите, влизащи в земите на ранното Одриско царство (Топалов, 1998, 93­162; Topalov, 2003, 99­178). Именно в основните обитавани от одрисите земи са намерени няколко хиляди екземпляри монети “силен и нимфа”, информация за които са дадени в проучванията на автора, като около 1300 са отразени и в други научни съобщения (Prokopov, 2007, 343­352). В проучванията на автора са публикувани неизвестните дотогава малкономинални сребърни монети “силен и нимфа”, както и голямономинални и малкономинални бронзови монети “силен и нимфа”, отсичани от началото до средата на V в. пр. н. е. Подобни малкономинални сребърни монети и бронзови монети се намират главно в районите, в които даден монетен тип се използва като основно средство за размяна. Такива монети не са намирани във владенията на Тасос и гръцките градове от тракийските крайбрежия и това е дало основание за извода, че монетите от типа “силен и нимфа” не принадлежат на Тасос, а на ранното тракийско племенно монетосечене и по-точно на одрисите, на одриското племенно обединение и на владетелите на ранното Одриско царство (Топалов, 1998, 93­162; Topalov, 2003, 99­178). В подкрепа на това ново виждане са представени доводи, основаващи се на съпоставка изображенията от тракийските племенни монети и монетите на гръцките градове от тракийските крайбрежия, съпоставка на появата на буквени означения в анепиграфните дотогава монети от района на тракийските земи и липсата на такива в монетите “силен и нимфа”, изводи от проучване пренасичането, контрамаркирането и насичането на монети в тракийските земи, изводи от местонамирането на монетите от типа “силен и нимфа”, включително и на териториите на градовете от Атинския морски съюз, резултати от проучване изотопите на оловото на монети “силен и нимфа”, показващи че по-голямата част от тези монети не е отсичана от сребро от рудниците на Тасос, а от рудници, намиращи се във владенията на ранното Одриско царство, както и други съществени основания да се смята, че монетите “силен и нимфа” не принадлежат на Тасос, а на ранното тракийско племенно монетосечене. От 1998 г. до сега изследователите, продължаващи да проучват монетите “силен и нимфа”, не вземат отношение към критичните бележки по повод неаргументираното приемане за отсичане от Тасос на тези монети, както и не вземат отношение по представените доводи, че това са тракийски племенни монети, отсичани в продължение на близо два века от одрисите и от владетелите на ранното Одриско царство. По този повод е обърнато внимание, че едни от най-изтъкнатите изследователи на античното монетосечене отбелязват в проучванията си до 1975 г., че липсват доказателства монетите “силен и нимфа” да са отсичани в монетарницата на Тасос, но е прието тези монети да се отнасят към неговото монетосечене (това мнение е отразено в Head, 1911, 263­264; Sear, 1978, 138­139; Price, Waggoner, 1975, 36).

 

страницата е разгледана 958 пъти

Можете да поръчате тази книга като се свържете с нас.

error found
Докладвай за неточност/допълнение